Pynciau

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am 21 maes pwnc sydd wedi cael eu datganoli i Gymru gan Senedd y DU. Dyma’r meysydd pwnc:

 • Amaethyddiaeth, coedwigaeth, anifeiliaid, planhigion a datblygu gwledig
 • Henebion ac adeiladau hanesyddol
 • Diwylliant
 • Datblygu economaidd
 • Addysg a hyfforddiant
 • Yr amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Tân ac Achub a Diogelwch rhag Tân
 • Bwyd
 • Iechyd a gwasanaethau iechyd
 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Tai
 • Llywodraeth Leol
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Gweinyddiaeth gyhoeddus
 • Lles cymdeithasol
 • Chwaraeon a hamdden
 • Twristiaeth
 • Trethi datganoledig
 • Cynllunio gwlad a thref
 • Dŵr ac amddiffyn rhag llifogydd
 • Y Gymraeg