Cyflawni ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol: y stori hyd yn hyn

Mae Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd yn cynnal ymchwiliad i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r Pwyllgor yn casglu barn ynghylch pa mor dda y gweithredwyd y Ddeddf ers iddi gael ei phasio yn 2015, a sut y gellir ei gweithredu’n well yn y dyfodol.

Rydym am glywed yr hyn y mae pobl ifanc yn ei wybod o ran:

  • ymwybyddiaeth o’r Ddeddf.
  • profiadau pobl ifanc o sut y gweithredwyd y Ddeddf.
  • safbwyntiau ynghylch beth yw’r rhwystrau i weithredu’r Ddeddf.
  • sut y gellir ei gweithredu’n well yn y dyfodol.

Rydym wedi paratoi adnoddau ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid i ddarparu gweithgaredd i gasglu barn pobl ifanc.

Gallwch lawrlwytho’r pecyn adnoddau yma.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cyflwyniadau yw dydd Llun 7 Rhagfyr 2020.

Dysgwch ragor am yr ymchwiliad.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ymchwiliad neu’r pecyn adnoddau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.