Diwrnod Cofio’r Holocost 2012 – 27 Ionawr 2017

logo Diwrnod Cofio’r HolocostAr Diwrnod Cofio’r Holocost rhannwn y cof am’r miliynau sydd wedi cael ei lofruddio yn yr Holocost a’r genocides dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. DCH yn gyfle i bawb ddysgu gwersi o’r Holocost, erledigaeth Natsïaidd a genocides dilynol ac yn berthnasol iddynt i’r diwrnod bresennol i herio atgasedd a’r erledigaeth a creu lle mwy diogel, gwell dyfodol.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau ledled Cymru.

Thema Diwrnod Cofio’r Holocaust 2017: Sut all bywyd barhau?

Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost wedi cynhyrchu ffilm fer sy’n ein herio i ystyried am sut y gallwn gynorthwyo’r rhai sy’n wynebu gelyniaeth heddiw a chreu cymdeithas fwy diogel gyda’n gilydd.

Dyma rai dyfyniadau o hil-laddiad goroeswyr am adladd, eu hymateb a phryderon ar gyfer y dyfodol. Cymerir y rhain o wefan yr Holocost.

“I’r goroeswr, nid marwolaeth yw’r broblem. Roedd marwolaeth yn rhywbeth a ddigwyddai bob dydd. Roedden ni’n dysgu sut i fyw gyda marwolaeth. Y broblem oedd addasu i fywyd, a byw. Rhaid i chi’n dysgu ni sut i fyw. Elie Wiesel – awdur a goroeswr yr Holocost

“Byddai gweld unrhyw un mewn gwisg ddu hefyd yn procio’r cof – dyna lifrai’r Khmer Rouge. Ac am ennyd, mae’n gallu fy mharlysu i fel pe tawn ni dan gyfaredd… Mae’r atgofion yn llifo’n ôl mewn ffyrdd na allwn ni fyth ddychmygu.” Chanrithy Him – un o oroeswyr hil-laddiad Cambodia

“Weithiau, does dim byd allwch chi ei wneud am unigolyn neu sefyllfa benodol. Felly, mae cadw’ch dicter yn eich calon yn parhau i ddod â phoen a chwerwder i chi ac fe allai effeithio ar eich plant yn y dyfodol. Nid rhywbeth ar gyfer yr unigolyn arall yw’r maddeuant, felly, ond er eich mwyn eich chwerwder eich hun. Wrth faddau, rydych chi’n gwella chi’ch hun.” Jean Paul Samputu – cerddor ac un o oroeswyr hil-laddiad Rwanda

“Rwy’n ofni bod Ewrop yn anghofio am ei gorffennol ac mai dim ond cysgu mae Auschwitz. Mae bygythiadau, polisïau a chamau gwrth-Sipsiwn yn fy nhristau a’m poeni’n fawr iawn.” Ceija Stojka – sipsiwn Roma a goroeswr Auschwitz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.