Pobl y Cynulliad: Annette Millett, Cymorth Tîm Pwyllgorau

Annette_original

Fy swydd i o fewn y Cynulliad yw cefnogi Clercod a Dirprwy Glercod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Rwy’n helpu i ddarparu cymorth a chyngor proffesiynol a diduedd i’r Pwyllgorau reoli’u busnes yn effeithiol, ac i’r is-adrannau polisi wrth ymdrin â Phwyllgorau.

Rwy’n cynorthwyo’r Clercod i baratoi ar gyfer cyfarfodydd. Cyn diwrnod y cyfarfod, rwy’n paratoi’r ystafell bwyllgora ar gyfer trafodion ffurfiol y diwrnod canlynol. Ar ddiwrnod cyfarfodydd, fy swydd i yw cyfarfod y tystion a rhoi gwybodaeth iddynt cyn eu sesiynau cyflwyno tystiolaeth, gan sicrhau eu bod yn deall yn iawn sut i ddefnyddio’r offer cyfieithu a sut y bydd y cyfarfod yn rhedeg.

Rwy’n cynorthwyo i reoli ymgynghoriadau cyhoeddus; casglu tystiolaeth ffurfiol ac anffurfiol; llunio a chyhoeddi allgynnyrch pwyllgorau (gan gynnwys adroddiadau); cyfathrebu gwaith pwyllgor yn ehangach; a chynorthwyo gyda’r gwaith o graffu ar ddeddfwriaeth.

 

Pobl y Cynulliad; cyfres fideo a blogio gan amryw o aelodau o staff yn egluro eu gwaith yn y Cynulliad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.