Cyfieithu Peirianyddol – y Fonesig Rosemary Butler AC, #POSenedd

Fi yw Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac un o’m prif swyddogaethau i yw sicrhau y gall pobl ledled Cymru ymgysylltu â gwaith y Cynulliad, boed hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Dyna pam rydym wedi bod yn gweithio gyda Microsoft i greu cyfleuster cyfieithu peirianyddol i gynorthwyo’r Cynulliad i gyflawni ei nodau ei hun o ran yr iaith.

Bydd hefyd yn rhoi llwyfan byd-eang i’r Gymraeg drwy ddarparu system cyfieithu peirianyddol awtomatig a chynnwys yr iaith yn offerynnau a rhaglenni Microsoft Translator, sydd ar gael i bob defnyddiwr ledled y byd.

Diolch yn fawr iawn i bawb o Microsoft am ein helpu i ddatblygu’r system gyfieithu gyffrous newydd hon ar gyfer y Gymraeg, a fydd yn helpu’r Cynulliad i gyflawni ei nodau o ran dwyieithrwydd, a hefyd yn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith yn ehangach.

y Fonesig Rosemary Butler AC
Llywydd y Cynulliad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.