Fy mhrofiad o’r Cynllun Prentisiaith yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rydw i’n prentis yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rwyf wedi bod yn prentis jyst dros blwyddyn nawr, lle rwyn gweithio mewn y Gwasanaeth Cyfiethu a Chofnodi a’r Tîm Gwasanethau i Ymwelwyr. Doeddwn i ddim eisiau mynd i’r Brif Ysgol a bennu lan mewn dyled, roeddwn i eisiau ennill arian a dysgu ar yr un pryd, felly rhoddaid i gais mewn am yr prentisiaeth. Roeedwn i’n pori trwy wefan Gyrfa Cymru lle ffeindiais i hysnysiad yr prentisiaeth.

Roedd y ffurflen gais yn hawdd i ddeall gyda cynllun dda, roeddwn i jyst fod llenwi allan y bylchau gwag. Roedd gennym ni ddiwrnod asesiad yn y Cynulliad lle roeddwn ni wedi cwblhau ymarferon Mathemateg a Saesneg, ac os oeddwn ni’n digon lwcus, roedd gennym ni cyfweliad. Roeddwn i môr nerfus am y cyfweliad, ond ar ôl i mi gyrraedd yr ystafell, roedd pawb yn neis ac yn gwneud i ti teimlo’n gartrefol, mewn gwirionedd, roeddwn i wedi mwynhau’r cyfweliad.

Mae’r 4 ymgeisydd llwyddianus wedi cael ei wahodd i diwrnod agored yn y Pierhead ac wedi dechrau yn y Cynulliad yn fuan ar ôl. Cafon ni 2 wythnos o sefydliad, roedd e’n llethol on wedi helpu ni i deal mwy am y Cynulliad. Rwyf wedi setlo yn yr adran Cyfieithu, mae gen i rheolwr llinell ardderchog a wnaeth hyfforddi fi fel bod dwi’n digon hyderus i gweithio yn unigol. Ces i llawer o help a chefnogaeth pan fo angen. Wedyn ymynais i a’r tîm gwasanaethau i ymwelwyr lle roedd pawb yn croesawu mi ac yn helpu mi i setlo a cwblhau tasgau.

Dwi’n meddwl bod y Cynulliad yn lle ardderchog i gweithio, rydym wedi ennill CGC mewn Busnes a Gweinyddol yn ystod ein amser yma, dwi wedi dysgu sgiliau newydd a wedi cael cyfle i gweithio

Zoe Kelland
Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn chwilio am chwe Phrentis i weithio mewn timau amrywiol yng ngwahanol adrannau Comisiwn y Cynulliad. Budd pum swydd ym Mae Caerdydd, a bydd un swydd ar gael yn ein swyddfa ym Mae Colwyn.

I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar ein hysbyseb, darllenwch ein gwybodaeth ychwanegol, neu ffoniwch: 029 20 89 8659 (llinell ateb 24 awr).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.