Y Cynulliad yn eich ardal chi – Ymgynghoriad gydag Aelwyd yr Ynys, 15 Tachwedd 2011

Nos Fawrth 15 Tachwedd 2011, aeth Swyddog Allgymorth gogledd Cymru draw at Aelwyd yr Ynys, Ynys Môn gyda holiaduron sydd wedi eu creu ar gyfer ymchwiliad Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Weithredu Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009. Mae’r Pwyllgor eisiau gwybod pa effaith mae’r Mesur wedi’i gael ar bobl ifanc rhwng 14 a 19 oed. Cawsant gyflwyniad byr ar waith y Cynulliad cyn clywed sut mae Pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Bydd yr Aelodau Cynulliad sydd ar y Pwyllgor yn edrych ar y dystiolaeth a ddaw i law, cyn penderfynu pa rannau o’r ddeddfwriaeth sy’n gweithio’n dda a pha rannau nad ydynt yn gweithio cystal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.