Y Cynulliad yn eich Ardal Chi – Fforwm Clwb Pobl Fyddar Castell-nedd, De Orllewin Cymru, 15 Tachwedd 2011

Yn rhan o ymgynghoriad cydraddoldeb Cynulliad Cenedlaethol Cymru, rhoddodd rheolwr allgymorth de orllewin Cymru gyflwyniad i gynrychiolwyr Fforwm Clwb Pobl Fyddar Castell-nedd. Roedd y cyflwyniad yn esbonio beth mae’r Cynulliad yn ei wneud, sut mae’n cynrychioli pobl Cymru, a sut mae modd ymwneud â gwaith y Cynulliad. Yn dilyn y cyflwyniad, ymgynghorwyd â chynrychiolwyr y clwb pobl fyddar ar faterion sy’n effeithio ar gydraddoldeb. Bydd eu sylwadau yn cyfrannu at Gynllun Cydraddoldeb Strategol y Cynulliad sy’n cael ei adolygu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.