Y Cynulliad yn eich ardal chi – Wythnos y Senedd

Mi fynychodd staff Tîm Allgymorth y Cynulliad ddigwyddiad a gynhaliwyd gan Senedd y DU fore Iau 3 Tachwedd 2011 yn Llandudno. Bwriad y digwyddiad oedd ceisio meithrin gwell ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac ymgysylltiad â Dau Dy’r Senedd. Cafwyd cyflwyniadau ar waith pwyllgorau dethol ac ar y modd y mae Senedd y DU yn craffu ar ddeddfwriaeth. Cafodd pawb wybod sut mae’r Pwyllgor Materion Cymreig yn archwilio materion sy’n dod o dan gyfrifoldeb Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn ogystal â chyflwyniad difyr gan Arglwydd Jones KBE. Roedd Bws y Cynulliad Cenedlaethol yno i bobl ddysgu am waith y Cynulliad a sut mae modd iddynt chwarae rhan yng ngwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.